قابل توجه مدیران محترم مدارس:
an image

(1) با توجه به انجام ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان درسامانه سناد دراین سامانه نیازی به تکمیل فرم 612دوره ابتدایی وفرم 614 دوره راهنمایی نبوده وبرای دوره های مذکور فقط ثبت تعداد دانش آموزان تلفیقی در فرمهای مربوطه کافیست

(2) مدیران محترم مدارس متوسطه وهنرستانها ی روزانه وبزرگسال باید تاپایان تیرماه 91نسبت به تکمیل                       فرمهای 600 کلاسها /دانش آموزان ودروس ارائه شده اقدام نمایند

                      سیستم پرسنلی

سایتهای مرتبط
an image


توجه: براي استفاده از امكانات سايت بايد با نام كاربري و كلمه عبور مجاز وارد سيستم شويد.در غير اينصورت امكان استفاده از سايت را نداريد.

ورود کاربر
 :نام کاربری
 
:کلمه عبور

 
  
اطلاعات تماس
an image
نشانی:خیابان سپهبد قرنی.خیابان فلاح پور.ساختمان شهید باهنر
کدپستی:1599956516-تلفن:82281111
دورنگار:88914556
تارنما: www.cicts.medu.ir
رایانامه: cicts@medu.ir

آمار سایت